بخونید خوبه درمورد پرسپولیس نظر یادتون نره

ابراهیم توره به پرسپولیس آمد این جوری وظع پرسپولیس بهتر و بهتر میشود